De rugsstreeppad is een echte pioniersoort! De soort overwintert ondergronds in zandige terreinen en is dus veel te vinden op bouwplaatsen en braakliggende terreinen waar veel zand aanwezig is. In het voorjaar komen ze boven de grond en zoeken ze ondiepe sloten, vijvers of plassen op om zich voort te planten. De mannetjes maken een kenmerkend ratelend geluid (prrrrrr-prrrrrr) om vrouwtjes te lokken en maken daarbij gebruik van hun kwaakblaas. Dit geluid lijkt wel op dat van de nachtzwaluw en is al vanaf tientallen meters afstand te horen.

Een paar dagen geleden tijdens één van de spaarzame warme avonden in dit veel te koude voorjaar ben ik bij een oude vuilstortlocatie in de buurt wezen kijken waar ik in het verleden wel eens rugstreeppadden had gevonden. Ik had geluk, ze zaten er nog! Tientallen mannetjes riepen uit volle borst om de vrouwtjes te lokken. Sommigen was dat al gelukt en zaten stevig vastgeklemd op het vrouwtje (de zogenaamde paargreep of amplex-houding).

Ik had ongeveer een half uur om het spectakel te aanschouwen en wat foto’s te maken voordat een enorme onweersbui los barste. De rugstreeppadden trokken zich er weinig van aan en riepen vrolijk verder. Ik zal volgend jaar maar weer kijken of ze er nog zitten. Als een zandig terrein te veel begroeid raakt, dan vertrekken ze naar een nieuwe zanderige plek. Dat is het leven van een echte pionier…